image

ABC Lagerhotell

vi hjelper deg med dine lagringsbehov!

Be the first to review

ABC Lagerhotell er et konvensjonelt lagerhotell. Vi tilbyr en sikker, enkel og fleksibel form for lagring. Vi har lagerrom av ulike størrelser til både til private og bedrifter. Alle lagerrommene er beskyttet mot innsyn. VIKTIG! Lagerbodene våre er lokalisert i et stort klimaregulert lokale som holder jevn temperatur hele året. Dette sikrer optimale forhold for lagring av alt fra frimerker til rokokkomøbler og elektronikk. Dette må IKKE forveksles med lagring i en container hvor temperaturen svinger med været og skaper fukt og kondens.

image