image

City Self-Storage Lørenskog

LAGER FOR MØBLER OG INNBO

Be the first to review

Vårt lager i Lørenskog er ubemannet. Når du leier et minilager får du tilgang til din lagerbod hver dag hele året, mellom 06 og 23. Det er kun du som har tilgang til din lagerbod når du leier hos oss, og det er ikke innsyn fra lagergangen. Minilageret er temperert og videoovervåket, og du bruker en personlig adgangskode for tilgang til bygget. Når du skal begynne å lagre og kommer med dine eiendeler kan du benytte trallene du finner ved inngangen fritt på eiendommen. Dersom du ønsker omvisning på minilageret i Lørenskog kan du kontakte oss, så kan vi gi deg omvisning via telefon.

image