image

Flyttom

Lagerhotell Stavanger

Be the first to review

Flyttom kan tilby tørr og sikker lagerplass i Stavanger. Arealet du har til rådighet,er boder i størrelsen fra 3 m2 til 35m2. Dette er et selvbetjeningslager som gjør at du har tilgang til boden alle dager mellom kl 07.00 og 23.00. Du kan leie lagerplass så lenge du vil – enten det kun er for en ukes tid eller for plassering i flere år. Alt etter ditt behov. Du kommer inn på lageret vedhjelp av adgangskort/kode som du får tildelt ved leieavtalens oppstart.

image