image

Liadal Lager

Vestlandet sitt største lagerhotell

Be the first to review

Areal til næring, produksjon, fritidslagring og lager. Oppbevar dine eigendelar trygt for ver og vinterstormar hos Liadal Lager. Kun 9 km frå Ørsta sentrum, like ved E 39. Frostfrie, oppvarma bygningar eller kaldtlager med store åpne areal og støypt eller asfaltert dekke. Asfalterte uteområde med mogelegheit for reingjering før eller etter oppbevaring. Innandørs lagring av utstyr opprettheld verdien og forlengar levetida.

image