image

Ulstein Minilager

Trenger du litt ekstra plass?

Be the first to review

Ulstein Minilager tilbyr en fleksibel og enkel løsning for utvidet lagringsareal, både for firma og husholdninger. Ofte kan det være behov for eksternt lager i en periode, for eksempel i forbindelse med innkjøp av et større vareparti til forretningen. Ønsker å frigjøre plass hjemme? Hva med å slippe ski og kjelke i garasjen om sommeren og sommerklær i garderoben om vinteren? Tar vinterdekkene unødvendig plass i garasjen om sommeren? Gjør hverdagen din lettere og plassen din større. Lokalene er sikret med videokontroll, og har både temperatur- og fuktighetsovervåkning. Ulstein Minilager tilbyr leie av lagerplass av ulik modulstørrelse, og for kortere eller lengre tid. Vi tilbyr også ultrakort utleie helt ned til ukesbasis.

image